ESTA on-line žiadosť

 

Cena za asistenciu s vyplnením formulára ESTA je 50 EUR

(cena už zahŕňa poplatok 14 USD americkému imigračnému úradu)

Informácie o žiadateľovi

Informácie o cestovných dokladoch

Kontaktné údaje o žiadateľovi

 

Informácie o zamestnaní žiadateľa

(v prípade SZČO uveďte prosím adresu, na ktorej podnikáte)

Informácie o pobyte v USA

Kontaktná osoba v USA môže byť priateľ, príbuzný alebo spolupracovník. Pokiaľ máte kontaktnú osobu v USA, uveďte prosím meno/názov, adresu a telefónne číslo, kde sa budete zdržiavať (napr. názov hotela). Môžete tiež uviesť slovo UNKNOWN (neznáme). Adresa pobytu v USA(Vyplnenie adresy, na ktorej sa budete zdržiavať v USA, je v tejto žiadosti dobrovoľná. Ak sa plánujete zdržiavať na niekoľkých rôznych miestach, uveďte prvú adresu. Ak nepoznáte celú adresu, uveďte meno hotela alebo lokalitu, ktorú navštívite).

Informácie o núdzovej kontaktnej osobe v alebo mimo USA

Charakterové a zdravotné prehlásenie (Odpovedzte Áno alebo Nie)

V súčasnej dobe trpíte nejakou z nasledujúcich chorôb?

Zrieknutie sa práv: Prečítal/a som si a rozumiem, že týmto sa po dobu trvania platnosti cestovnej registrácie získanej prostredníctvom systému ESTA zriekam všetkých práv na prieskum či odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection) o vpustení na územie alebo na spochybnenie akýchkoľvek krokov vo veci môjho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na územie v rámci VWP (Visa Waver Program), s výnimkou situácie, kedy žiadam o azyl.

Okrem vyššie uvedeného zrieknutie sa práv súhlasím, ako s podmienkou každého vpustenia na územie USA v rámci VWP (Visa Waver Program), že poskytnutím biometrických údajov (vrátane fotografie a odtlačku prsta) počas spracovania po prílete do USA potvrdzujem zrieknutie sa všetkých práv na prieskum či odvolanie v súvislosti s rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA (U.S. Custom and Border Protection) o vpustení na územie alebo na spochybnenie akýchkoľvek krokov vo veci môjho vyhostenia v súvislosti so žiadosťou o vpustenie na územie v rámci VWP (Visa Waver Program), s výnimkou situácie, kedy žiadam o azyl.

VYJADRENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Elektronický systém cestovnej registrácie prevádza kontrolu podaných informácií a porovnáva ich s databázami zákonodarných úradov. Všetci cestujúci, ktorí plánujú cestovať do Spojených štátov v rámci bezvízového programu sú povinní si týmto systémom zabezpečiť elektronickú registráciu cesty pred vstupom na palubu lietadla alebo lode.

Pokiaľ bola žiadosť o elektronickú registráciu pre cestu schválená, znamená to, že ste spôsobilí vycestovať, nezaručuje vám ale nárok na vstup a prijatie do Spojených štátov v rámci bezvízového programu. Po prílete do Spojených štátov prejdete vstupnou kontrolou v mieste vstupu, prevedenou pracovníkom colnej a hraničnej ochrany USA (United States Customs and Border Protection), ktorý je oprávnený rozhodnúť, že nemôžete vstúpiť v rámci bezvízového programu alebo z akéhokoľvek dôvodu v súlade zo zákonmi Spojených štátov.

Rozhodnutie o zamietnutí elektronickej žiadosti o cestovnej registrácii vám nebráni požiadať o víza na cestu do Spojených štátov.

Všetky informácie poskytnuté vami samotnými alebo autorizovanou treťou stranou vo vašom zastúpení, musí byť pravdivé a správne. Elektronickú cestovnú registráciu je možné kedykoľvek zrušiť z akéhokoľvek dôvodu, ako napríklad zistenie nových informácií, ktoré majú vplyv na oprávnenie na vstup. Ak do žiadosti o elektronickú cestovnú registráciu podanú vami alebo vo vašom mene vedome a úmyselne uvediete nesprávne, podvodné informácie a prehlásenie, môže sa na vás vzťahovať právny alebo trestný postih.

UPOZORNENIE: Pokiaľ vám bude v rámci programu bezvízového styku a na základe žiadosti o prijatie povolený vstup do Spojených štátov v mieste príchodu rozhodnutím pracovníka Úradu colnej a hraničnej ochrany USA, nebudete tým mať počas svojej návštevy právo prijať zamestnanie alebo navštevovať školu či reprezentovať cudzie informačné médiá. Nesmiete požiadať o: 1) zmenu neprisťahovaleckého štatútu, 2) predlženie pobytu alebo 3) úpravu na dočasný alebo trvalý pobyt, s výnimkou nároku podľa § 245(c)(4) Zákona o prisťahovalectve a národnosti. Dôsledkom porušenia týchto podmienok je DEPORTÁCIA.

 

ZÁKON O PODPORE CESTOVANIA z r. 2009

4.marca 2010 podpísal prezident Barak Obama Zákon o podpore cestovania (Travel Promotion Act) 2009, Pub. L. Č. 111-145. Zákon nariaďuje ministrovi pre vnútornú bezpečnosť vyberať poplatok za použitie systému ESTA, poplatok sa skladá z 10,00 USD od každého žiadateľa, ktorý obdrží povolenie na cestu do Spojených štátov a 4,00 USD za spracovanie žiadosti ESTA. Žiadatelia, ktorým bude registrácia na cestu do Spojených štátov v rámci bezvízového styku zamietnutá, budú hradiť iba 4,00 USD. Poplatok je možné hradiť iba kreditnou kartou. Žiadatelia budú mať možnosť si žiadosť uložiť a vrátiť sa k nej neskôr za účelom vloženia informácií o platbe poplatku. Bez uvedenia platobných informácií nie je možné žiadosť podať na spracovanie.

UPOZORNENIE: Správny poplatok sa platí kreditnou kartou. Je veľmi dôležité, aby žiadatelia uviedli presné informácie do systému ESTA z kreditnej karty. V prípade uvedenia nesprávnych informácií bude možné požadovať od žiadateľa zaplatenie nového poplatku za novú žiadosť. Na aktualizáciu informácií sa ďalšie poplatky nevzťahujú. Žiadatelia, ktorí nedokončia podanie žiadosti uvedením platobných informácií, neobdržia cestovnú registráciu na cestu do Spojených štátov a nebude im povolené nastúpiť do lietadla ani lode, smerujúcich do Spojených štátov. Pokiaľ žiadateľ zastaví prevedenie platby, cestovná registrácia na cestu do Spojených štátov bude zrušená. Úrad colnej a hraničnej ochrany USA (Custom and Border Protection) nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie poplatky, ktoré môže spoločnosť, ktorá vydala kreditnú kartu, žiadateľovi účtovať. Kliknutím na tlačítko „Požiadať“ počas vyplňovania žiadosti, žiadateľ súhlasí s tým, že nemá námietky proti poplatkom účtovaným Úradom colnej a hraničnej ochrany USA za použitie systému ESTA a ďalej si je vedomí toho, že poplatok je nevratný.

Formulár môžete uložiť. Systém vám na zadaný email zašle odkaz, vďaka ktorému sa môžete k rozpracovanému formuláru vrátiť.

Po vyplnení všetkých údajov potvrďte odoslanie žiadosti. Náš tím odborných konzultantov sa bude žiadosti ihneď venovať. O vybavení žiadosti Vás budeme kontaktovať na zadaný email. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať telefonicky.

Spracuvávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, k poskytovaniu funkcií sociálnych sietí, personalizácii obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. Používaním webu súhlasíte s ich využívaním